Stralingswarmte bij gespeende biggen.

Constante temperatuur
Zeer laag energieverbruik

De Vita-Lex panelen van Stalverwarming.nl

De nieuwe manier van verwarmen

 • Laag energieverbruik. Lange golfverwarming.

 • Geen kostbare warme luchtopslag in de nok van uw stal door stralingswarmte van boven naar beneden.

 • Sterke reductie van condensvorming in de stal -Opwarmen van massa- en dus, droge stallen en daardoor, infectiedruk verlagend.

 • Eenvoudige montage.

 • Snelle terugverdientijd met een hoge restwaarde.

 • Onderhoudsvrij.

 • zie persinformatie op deze website.


 

Stralingswarmte

Daar zijn veel mensen het wel met elkaar over eens. Stralingswarmte is een effectieve warmte die veel stalfactoren positief zullen beïnvloeden. Vita-Lex panelen geven stralingswarmte af, die diep doordringt in de stallen. Het is een massa verwarmer. Vloeren en muren worden door stralingswarmte opgewarmd. Het werkt als de zon. Is deze ondergegaan, dan zijn de muren nog warm genoeg om buiten te zitten. Zo verwarmen wij uw biggenstal.

Bekijk hieronder de video:

 

Gespeende biggen zijn kwetsbaar en hebben een grote warmtebehoefte. Zeugenhouders die met Vita-Lex panelen werken, hebben in middels ervaren dat wanneer stralingspanelen worden gebruikt, de luchtcondities homogener zijn. Tevens zijn de temperatuurschommelingen veel kleiner dan reguliere verwarming. En de stallen droger.

 

Daisy van Sluisveld. bij Bart Langewerf. Subfokker Deense genetica in Boxtel. Vita-Lex panelen hangen op 2,2 tot 2,5 meter boven de biggen.

Biggenstal in aanbouw. Bart Langewerf Subfokker Deense genetica in Boxtel.

Dezelfde stal in bedrijf.

Verandering

Heeft u een oude gelten, of vleesvarkensstal? En wilt u daar gespeende biggen op zetten. Dan kan Stalverwarmig.nl u adviseren, als het gaat om warmteverdeling. Met ons advies kunt u rekenen op een goed resultaat. En ook hier geld weer: Met een zeer gunstig energieverbruik!  Wilt u later, om welke reden dan ook, weer veranderen? Het kan allemaal! Dat is de flexibiliteit van Vita-Lex panelen van Stalverwarming.nl.

Ook plug en play systemen voor 50 mtr² staloppervlak, waarmee u de stal op 28°C houdt, zijn bij Stalverwarming.nl verkrijgbaar. Stekker in het stopcontact. Thermostaat afstellen en klaar.

 • Effectief.
 • Geen warmeteverliezen door warmtetranssport.
 • Eenvoudig te verhuizen naar een andere afdeling.

De roostervloeren

De roostervloeren die Stalverwarming.nl aanbied, sluiten naadloos aan bij de stralingswarmte van de Vita-Lex panelen. De roosters bestaan uit open en dichte elementen. De dichte elementen hebben een minimum aan mestdoorlaat, zodat de dunne fractie, toch in de put verdwijnt. Wilt u voldoen aan “Beter Leven”? met 40% dichte vloeren? Wij kunnen het allemaal voor u berekenen.

Positief mestgedrag

Met deze dichte roosterelementen is het mogelijk om - als de stalindeling dit toelaat- in de biggenvakken “eilandjes” te leggen. Positioneren we daar een stralingspaneel boven, dan creëren wij een uitzonderlijk aangename warme ligplaats voor de gespeende biggen, die het liggedrag en dus ook het mestgedrag, positief zullen beïnvloeden.

Met het lage energieverbruik garandeert Stalverwarming.nl een besparing op gas, van méér dan 30%. Op verschillende zeugenbedrijven zijn testen uitgevoerd met een zeer gunstig resultaat. 

 

 

Testvoorbeeld van energieverbruik op 180 mtr² bij een proefbedrijf in Nijkerk.

Wat ziet u in deze grafiek:

 • De rode lijnen zijn de waarden van de KWh meter.
 • De blauwe lijnen geven de maximum buitentemperatuur weer in °C
 • De bruine lijnen geven de minimum buitentemperatuur weer in °C.
 • Bij een gemiddelde buiten temperatuur is het verbruik op 180 mtr² 3 KWh.
 • Dit komt neer op 1,8 tot 2 KWh op 100 mtr²